Výtažník „A“ v Jaroslavicích u Znojma

Rybníkářství Pohořelice, a.s.

Podmínky lovu ryb udicí na rybníce Výtažník „A“ v Jaroslavicích u Znojma pro rok 2024

Lov ryb udicí je na této nádrži možný při dodržení následujících podmínek :

 1. Lov ryb udicí je možno provozovat denně :

od 1.4. do 31.8. v době od 5.00 hod. do 21.00 hod.

od 1.9. do 15.10. v době od 6.00 hod. do 19.00 hod.

 1. K prodeji pověření k lovu ryb udicí je oprávněn vedoucí střediska pan Kozlík nebo jím pověřený zástupce pan Kružík. Tito pracovníci jsou též zodpovědní za provádění kontroly lovících rybářů a dodržování stanovených pokynů.

 2. Cena jednodenního pověření k lovu je stanovena dle platného ceníku. Chytající si smí ponechat 1 ks ulovené ryby (kapr, amur, štika, candát, sumec).

 3. Je povoleno lovit na dva pruty, každý o jednom návazci. Je povoleno použití obvyklých nástrah rostlinného nebo živočišného původu.

 4. Je zakázáno používání víceháčků ( dvojháčků a trojháčků ), vyjma lovu přívlačí.

 5. Má-li rybář v úmyslu si ponechat ulovenou rybu, vloží ji do vezírku a ten bude mít ve své blízkosti, označen a na viditelném místě. Poté zapíše tuto rybu na druhou stranu povolenky (druh a celkovou délku ryby). Již uloženou rybu ve vezírku je přísně zakázáno směňovat za jinou. Manipulaci s rybou je povinen provádět šetrným způsobem.

 6. Lovící rybář je povinen udržovat místo lovu v pořádku a čistotě, odpadky ukládat pouze na místa tomu určená – na rybníce jsou umístěny nádoby na odpadky.

 7. Rybář je povinen prokázat se kontrolním orgánům tj. Policii ČR a pracovníkům Rybníkářství Pohořelice a.s. platným pověřením k lovu ryb.

 8. V případě porušení těchto podmínek, je kontrolní orgán oprávněn odebrat lovícímu rybáři platné povolení k lovu ryb i případný úlovek a vykázat jej z prostoru pro chytání ryb bez náhrady.

 9. Přísně se zakazuje přemísťování ulovených ryb do okolních rybníků.

 10. V případě, že bude rybář přistižen při krádeži ulovených ryb, bude předán k řešení Policii ČR pro trestný čin krádeže a pytláctví.

 11. Možnost krátkodobého pronájmu celého areálu.

 12. Bližší informace na tel. 515 275 221 nebo na mob. 602 173 197