Publicita projektů z OP Rybářství 2014-2020

Rybníkářství Pohořelice, a.s.

Název projektu: Automobil nad 12 tun a bedny na ryby

Popis projektu: Pořízení nákladního automobilu a plastových beden na ryby
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení nového rybářského vybavení pro náročnou rybníkářskou práci.

Název projektu: Lodě a lodní motory

Popis projektu: Pořízení lodí ocelových, duralových a lodních motorů
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení nového rybářského vybavení pro náročnou rybníkářskou práci.

Název projektu: Pračka ryb a váha na ryby

Popis projektu: Pořízení 1 ks pračky ryb a 1 ks váhy etiketovací
Cíl projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit
Výsledek projektu: Dojde ke zlepšení bezpečnosti, hygieny a pracovních podmínek

Název projektu: Rybářské vybavení

Popis projektu: Pořízení oximetrů, tlakového čističe a kamerových systémů
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Pořízením nového rybářského vybavení se zlepší pracovní podmínky v provozu.

Název projektu: Zásobník krmiva

Popis projektu: Silo na zrniny o kapacitě 300 tun
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je zajištění dostatečných a kvalitních skladovacích kapacit pro dlouhodobé přechovávání krmného obilí.

Název projektu: Seřezávačka hlav a kuchačka pstruha

Popis projektu: Pořízení 1 ks kuchačky na pstruha a 1 ks seřezávačky hlav
Cíl projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit
Výsledek projektu: Dojde ke zlepšení bezpečnosti, hygieny a pracovních podmínek.

Název projektu: Distribuční vozidlo malé

Popis projektu: Pořízení malého distribučního vozidla do 3,5 tuny
Cíl projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit
Výsledek projektu: Zlepšení bezpečnosti, hygieny a pracovních podmínek.

Název projektu: Šoková mrazírna

Popis projektu: Využití při výrobě mražených rybích výrobků k rychlému a hlubokému zamrazení
Cíl projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit
Výsledek projektu: Zlepšení bezpečnosti, hygieny a pracovních podmínek.

Název projektu: Metaldetektor

Popis projektu: Pořízením dojde k minimalizaci rizika kontaminace výrobku
Cíl projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit
Výsledek projektu: Zlepšení bezpečnosti, hygieny a pracovních podmínek.

Název projektu: Kontejnery, přívěs, vlek

Popis projektu: Pořízení 2 ks kontejnerů, 1 ks přívěsného vozíku a 1 ks vlečky za traktor
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude pořízení nového rybářského vybavení pro rybníkářskou činnost.

Název projektu: Rybářské vybavení

Popis projektu: Pořízení 8 ks aerátorů
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Pořízení rybářského vybavení pro rybníkářskou činnost.

Název projektu: Auto do 3,5 tuny

Popis projektu: Pořízení 1 ks dopravního prostředku pro rybníkářskou činnost
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Zlepší se pracovní podmínky zaměstnanců a dojde ke zvýšení efektivity práce.

Název projektu: Rekonstrukce na sádkách I

Popis projektu: Bourací práce a rekonstrukce obvodových stěn a rozvodů vody
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude modernizace rybochovných zařízení.

Název projektu: Rekonstrukce na sádkách II

Popis projektu: Postupná rekonstrukce sádek navazující na předchozí
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je zabezpečení sádek.

Název projektu: Rybí líheň

Popis projektu: Bourací práce a výstavba nové líhně ryb
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je nová líheň.

Název projektu: Vybavení stánků pro prodej ryb

Popis projektu: Pořízení 20 ks beden (kádí) do prodejních stánků s rybami
Cíl projektu: Rozšíření množství a příjmů podnikatelů v akvakultuře o další formy podnikání úzce spojené s produkční činností v akvakultuře
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je vybavení stánků bednami pro prodej ryb.

Název projektu: Automobil do 3,5 tuny

Popis projektu: Pořízení vozidla pro obsluhu rybníků, přepravu materiálu, nářadí, rybářského vybavení
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení nového vozidla určeného k rybníkářské činnosti.

Název projektu: Rybářské sítě

Popis projektu: Pořízení nových rybářských sítí
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem je pořízení nového rybářského vybavení.

Název projektu: Vysokozdvižný vozík

Popis projektu: Pořízení vysokozdvižného vozíku s nosností nad 2 tuny
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem je pořízení nového vozíku.

Název projektu: Lodě a rybářské vybavení

Popis projektu: Pořízení vybavení pro rybníkářskou činnost
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení rybářského vybavení.

Název projektu: Zásobníky krmiva

Popis projektu: Pořízení 4 ks zásobníků krmiv do 15 tun
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Pořízení 4 ks zásobníků krmiv k dlouhodobému skladování zrnin ke krmení ryb.

Název projektu: Provzdušňovací systém na sádky – I. etapa

Popis projektu: Pořízení 2 ks dmychadlových soustrojí s aeračními elementy a příslušenství
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení vybavení důležité pro welfare ryb.

Název projektu: Modernizace nádvoří ve Velkém Dvoře

Popis projektu: Modernizace nádvoří
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je nově opravená manipulační plocha na našem hospodářském středisku HS 01.

Název projektu: Vysokotlaký čistící stroj

Popis projektu: Pořízení mycího stroje pro středisko Mušov
Cíl projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je dodržení vyšší úrovně hygieny zpracovatelského provozu.

Název projektu: Pořízení vozidla do 3,5 tuny

Popis projektu: Nákup vozidla
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení dalšího vozidla k rybníkářské činnosti.

Název projektu: Modernizace zařízení – šatní skříně

Popis projektu: Pořízení šatních skříněk na zpracovnu
Cíl projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit
Výsledek projektu: Pořízení šatních skříní pro zaměstnance.

Název projektu: Propagace – Pohořelický kapr

Popis projektu: Pořízení propagačních předmětů s logem Pohořelického kapra
Cíl projektu: Zvyšování informovanosti spotřebitelů v rámci regionálních, celostátních a nadnárodních komunikačních a propagačních kampaní
Výsledek projektu: Zvýšení zájmu veřejnosti o odběr a konzumaci Pohořelického kapra.

Název projektu: Provzdušňovací systém na sádky HS-01 – II. etapa

Popis projektu: Pořízení dmychadlového soustrojí s příslušenstvím
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení vybavení důležité pro welfare ryb

Název projektu: Zásobníky krmiv

Popis projektu: Pořízení 4 ks sil na obilí 14 m3
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení 4 ks funkčních objektů ke skladování krmení

Název projektu: Hliníkové bedny na ryby

Popis projektu: Pořízení 15 ks beden na ryby
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Pořízení beden hliníkových k přepravě ryb

Název projektu: Vyplavovací lodě a váha na ryby

Popis projektu: Pořízení železných a duralových lodí a váhy na ryby
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Pořízení vybavení k rybníkářskému účelu

Název projektu: Vybavení pro zpracovnu ryb

Popis projektu: Pořízení vozíků pod přepravky, stůl pracovní a 2 ks váha můstková
Cíl projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení vybavení pro zpracovnu ryb

Název projektu: Přívodní kabel a rozvodné skříně k výtažníkům

Popis projektu: Zavedení přívodního kabelu a rozvodné skříně k výtažníkům.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Umístění podzemního elektrokabelu propojující nové rozvaděče nově umístěné u výtažníků

Název projektu: Provzdušňovací systém na sádky HS01 – II. etapa

Popis projektu: Pořízení dmychadlového soustrojí s aeračními elementy a příslušenstvím
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení vybavení pro welfare ryb na sádkách

Název projektu: Čelní nakladač

Popis projektu: Pořízení nového stroje k rybníkářské činnosti
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Pořízení nového stroje namísto stroje starého

Název projektu: Hliníkové bedny na ryby II

Popis projektu: Pořízení 15 ks hliníkových beden na ryby
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Pořízení beden hliníkových včetně provzdušňovacího systému

Název projektu: Rybářské vybavení

Popis projektu: Pořízení vybavení pro rybníkářskou činnost
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Nákladní automobil do 3,5 tuny, lodní motor a 8 ks skluzů plastových

Název projektu: Vozidla nákladní do 3,5 tuny.

Popis projektu: Pořízení 2 ks vozidel nákladních do 3,5 tuny. Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.
Výsledek projektu: Pořízení 2 ks vozidel nákladních určených pro rybníkářskou činnost.

Název projektu: Vybavení pro zpracovnu.

Popis projektu: Pořízení myčky udírenských hůlek a myčky na přepravky vč. otočného modulu Cíl projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit Výsledek projektu: Pořízení vybavení pro zpracovnu

Název projektu: Chladírenská vitrína na prodejnu.

Popis projektu: Pořízení nového chladícího zařízení na prodejnu ryb Cíl projektu: Rozšíření možností a příjmů podnikatelů v akvakultuře a další formy podnikání úzce spojené s produkční činností v akvakultuře
Výsledek projektu: Pořízení vybavení na prodejnu ryb.

Název projektu: Modernizace nemovitosti – Oprava střechy garáže

Popis projektu: Oprava střechy v nevyhovujícím stavu Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury Výsledek projektu: Výsledkem projektu je nová střecha vyhovující bezpečnostním podmínkám

Název projektu: Přívod NN od trafostanice mlýn Sedlec k Novému rybníku

Popis projektu: Přívod nízkého napětí k Novému rybníku Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury Výsledek projektu:Využití přípojky v době lovení ryb

Název projektu: Automobil nad 12 tun s příslušenstvím

Popis projektu: Nákladní automobil, nosič kontejnerů, přepravník krmných směsí, kontejnerová plošina, kontejner na přepravu písku, obilí, monoblok čtyřbednový Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury Výsledek projektu: Pořízení nového vozidla nad 12 tun včetně příslušenství

Název projektu: Rybářské vybavení

Popis projektu: Pořízení lodního motoru, plovoucího čerpadla, sítě vrhací, nevodu, zařízení pro úpravu vody Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury Výsledek projektu: Pořízení vybavení k rybníkářskému účelu

Název projektu: Rybářské vybavení

Popis projektu: Pila, křovinořez, čerpadlo, aerátory, kamerový systém, vozík za auto Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury Výsledek projektu: Pořízení vybavení k rybníkářskému účelu

Název projektu: Rybářské vybavení II.

Popis projektu: Lodní motor, lodě vyplavovací a rybářská pramice, váha, prubní plot, vatka Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury Výsledek projektu: Pořízení vybavení k rybníkářskému účelu

Název projektu: Sací bagr

Popis projektu: Pořízení nového sacího bagru pro odbahňování rybníků Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury Výsledek projektu: Pořízení vybavení k rybníkářskému účelu

Název projektu: Oprava sádek v Jaroslavicích

Popis projektu: Rekonstrukce na sádkách v Jaroslavicích Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury Výsledek projektu: Oprava sádekvčetně přívodu vody, oplocení, osvětlení, zpevněných ploch

Název projektu: Udržovací práce na střechách v areálu ve Velkém Dvoře

Popis projektu: Jedná se o udržovací práce a stavební úpravy na 2
střechách budov ve Velkém Dvoře.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Název projektu: Vybavení k rybníkářskému účelu

Popis projektu: Pořízení auta do 3,5 tuny, dmychadlové soustrojí s
příslušenstvím, lodní motor, pila motorová, čerpadlo plovoucí, přívěs
sklopný.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Název projektu: Příjmy z prodeje živých ryb

Popis projektu: Kompenzace snížených příjmů z prodeje živých ryb z vlastní výroby.
Cíl projektu: Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdravía bezpečnosti.
Výsledek projektu: Dotace bude využita v podniku akvakultury, např. na chov ryb, na mzdy,..

Název projektu: Příjmy z prodeje zpracovaných ryb

Popis projektu: Kompenzace snížených příjmů z prodeje zpracovaných ryb a výrobků z ryb.
Cíl projektu: Podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh.
Výsledek projektu: Dotace bude využita ve zpracovně ryb např. na zpracování ryb, mzdy,..

Název projektu: Balící linka s příslušenstvím pro zpracovnu ryb

Cíl projektu: Pořízení a nákup zařízení za účelem zlepšení sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury.
Výsledek projektu: Nákup balící linky

Název projektu: Vybavení pro zpracovnu ryb

Cíl projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit.
Výsledek projektu: Pořízení míchacího stroje a vakuové narážečky (dojde ke zlepšení bezpečnosti, hygieny a pracovních podmínek)

Název projektu: Chladící box s příslušenstvím a dezinfekčním prostorem

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.
Výsledek projektu: Pořízení chladícího boxu včetně kontejnerů, přístřešku a dezinfekčního prostoru

Název projektu: Rybníkářské vybavení

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.
Výsledek projektu: Pořízení 2 ks zásobníků krmiv na rybník Čahoun a Nohavice

Název projektu: Vakuová balička

Popis projektu: Pořízení 1 ks vakuovacího balícího stroje na zpracovnu ryb.
Cíl projektu: Pořízení a nákup zařízení za účelem sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury.
Výsledek projektu: Vlivem modernější technologie balení dojde ke zefektivnění procesu balení a tím k navýšení celkové balící kapacity.

Název projektu: Zařízení na označování výrobků

Popis projektu: Pořízení 1 ks tiskárny etiket.
Cíl projektu: Pořízení a nákup zařízení za účelem sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury.
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení samostatné tiskárny etiket, která umožní jednodušší značení výrobků.

Název projektu: Rozmrazovací zařízení

Popis projektu: Pořízení 1 ks rozmrazovacího zařízení.
Cíl projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit.
Výsledek projektu: Rozmrazovací zařízení umožní rovnoměrné rozmrazení celého bloku jak v jádře, tak na povrchu výrobku.

Název projektu: Vybavení pro rybníkáře

Popis projektu: Pořízení motorové pily, elektrické přípojky k Jaroslavickému dolnímu rybníku, plastových lodí vyplavovacích a přezmenu jeřábového.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení nového rybářského vybavení .

Název projektu: Mimoprodukční funkce rybníků 2 – 5 ha – rok 2023