Publicita projektů z OP Rybářství 2014-2020

Rybníkářství Pohořelice, a.s.

Název projektu: Automobil nad 12 tun a bedny na ryby

Popis projektu: Pořízení nákladního automobilu a plastových beden na ryby
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení nového rybářského vybavení pro náročnou rybníkářskou práci.

Název projektu: Lodě a lodní motory

Popis projektu: Pořízení lodí ocelových, duralových a lodních motorů
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení nového rybářského vybavení pro náročnou rybníkářskou práci.

Název projektu: Pračka ryb a váha na ryby

Popis projektu: Pořízení 1 ks pračky ryb a 1 ks váhy etiketovací
Cíl projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit
Výsledek projektu: Dojde ke zlepšení bezpečnosti, hygieny a pracovních podmínek

Název projektu: Rybářské vybavení

Popis projektu: Pořízení oximetrů, tlakového čističe a kamerových systémů
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Pořízením nového rybářského vybavení se zlepší pracovní podmínky v provozu.

Název projektu: Zásobník krmiva

Popis projektu: Silo na zrniny o kapacitě 300 tun
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je zajištění dostatečných a kvalitních skladovacích kapacit pro dlouhodobé přechovávání krmného obilí.

Název projektu: Seřezávačka hlav a kuchačka pstruha

Popis projektu: Pořízení 1 ks kuchačky na pstruha a 1 ks seřezávačky hlav
Cíl projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit
Výsledek projektu: Dojde ke zlepšení bezpečnosti, hygieny a pracovních podmínek.

Název projektu: Distribuční vozidlo malé

Popis projektu: Pořízení malého distribučního vozidla do 3,5 tuny
Cíl projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit
Výsledek projektu: Zlepšení bezpečnosti, hygieny a pracovních podmínek.

Název projektu: Šoková mrazírna

Popis projektu: Využití při výrobě mražených rybích výrobků k rychlému a hlubokému zamrazení
Cíl projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit
Výsledek projektu: Zlepšení bezpečnosti, hygieny a pracovních podmínek.

Název projektu: Metaldetektor

Popis projektu: Pořízením dojde k minimalizaci rizika kontaminace výrobku
Cíl projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit
Výsledek projektu: Zlepšení bezpečnosti, hygieny a pracovních podmínek.

Název projektu: Kontejnery, přívěs, vlek

Popis projektu: Pořízení 2 ks kontejnerů, 1 ks přívěsného vozíku a 1 ks vlečky za traktor
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude pořízení nového rybářského vybavení pro rybníkářskou činnost.

Název projektu: Rybářské vybavení

Popis projektu: Pořízení 8 ks aerátorů
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Pořízení rybářského vybavení pro rybníkářskou činnost.

Název projektu: Auto do 3,5 tuny

Popis projektu: Pořízení 1 ks dopravního prostředku pro rybníkářskou činnost
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Zlepší se pracovní podmínky zaměstnanců a dojde ke zvýšení efektivity práce.

Název projektu: Rekonstrukce na sádkách I

Popis projektu: Bourací práce a rekonstrukce obvodových stěn a rozvodů vody
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude modernizace rybochovných zařízení.

Název projektu: Rekonstrukce na sádkách II

Popis projektu: Postupná rekonstrukce sádek navazující na předchozí
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je zabezpečení sádek.

Název projektu: Rybí líheň

Popis projektu: Bourací práce a výstavba nové líhně ryb
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je nová líheň.

Název projektu: Vybavení stánků pro prodej ryb

Popis projektu: Pořízení 20 ks beden (kádí) do prodejních stánků s rybami
Cíl projektu: Rozšíření množství a příjmů podnikatelů v akvakultuře o další formy podnikání úzce spojené s produkční činností v akvakultuře
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je vybavení stánků bednami pro prodej ryb.

Název projektu: Automobil do 3,5 tuny

Popis projektu: Pořízení vozidla pro obsluhu rybníků, přepravu materiálu, nářadí, rybářského vybavení
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení nového vozidla určeného k rybníkářské činnosti.

Název projektu: Rybářské sítě

Popis projektu: Pořízení nových rybářských sítí
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem je pořízení nového rybářského vybavení.

Název projektu: Vysokozdvižný vozík

Popis projektu: Pořízení vysokozdvižného vozíku s nosností nad 2 tuny
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem je pořízení nového vozíku.

Název projektu: Lodě a rybářské vybavení

Popis projektu: Pořízení vybavení pro rybníkářskou činnost
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení rybářského vybavení.

Název projektu: Zásobníky krmiva

Popis projektu: Pořízení 4 ks zásobníků krmiv do 15 tun
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Pořízení 4 ks zásobníků krmiv k dlouhodobému skladování zrnin ke krmení ryb.

Název projektu: Provzdušňovací systém na sádky – I. etapa

Popis projektu: Pořízení 2 ks dmychadlových soustrojí s aeračními elementy a příslušenství
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení vybavení důležité pro welfare ryb.

Název projektu: Modernizace nádvoří ve Velkém Dvoře

Popis projektu: Modernizace nádvoří
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je nově opravená manipulační plocha na našem hospodářském středisku HS 01.

Název projektu: Vysokotlaký čistící stroj

Popis projektu: Pořízení mycího stroje pro středisko Mušov
Cíl projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je dodržení vyšší úrovně hygieny zpracovatelského provozu.

Název projektu: Pořízení vozidla do 3,5 tuny

Popis projektu: Nákup vozidla
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení dalšího vozidla k rybníkářské činnosti.

Název projektu: Modernizace zařízení – šatní skříně

Popis projektu: Pořízení šatních skříněk na zpracovnu
Cíl projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit
Výsledek projektu: Pořízení šatních skříní pro zaměstnance.

Název projektu: Propagace – Pohořelický kapr

Popis projektu: Pořízení propagačních předmětů s logem Pohořelického kapra
Cíl projektu: Zvyšování informovanosti spotřebitelů v rámci regionálních, celostátních a nadnárodních komunikačních a propagačních kampaní
Výsledek projektu: Zvýšení zájmu veřejnosti o odběr a konzumaci Pohořelického kapra.

Název projektu: Provzdušňovací systém na sádky HS-01 – II. etapa

Popis projektu: Pořízení dmychadlového soustrojí s příslušenstvím
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení vybavení důležité pro welfare ryb

Název projektu: Zásobníky krmiv

Popis projektu: Pořízení 4 ks sil na obilí 14 m3
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení 4 ks funkčních objektů ke skladování krmení

Název projektu: Hliníkové bedny na ryby

Popis projektu: Pořízení 15 ks beden na ryby
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Pořízení beden hliníkových k přepravě ryb

Název projektu: Vyplavovací lodě a váha na ryby

Popis projektu: Pořízení železných a duralových lodí a váhy na ryby
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Pořízení vybavení k rybníkářskému účelu

Název projektu: Vybavení pro zpracovnu ryb

Popis projektu: Pořízení vozíků pod přepravky, stůl pracovní a 2 ks váha můstková
Cíl projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení vybavení pro zpracovnu ryb

Název projektu: Přívodní kabel a rozvodné skříně k výtažníkům

Popis projektu: Zavedení přívodního kabelu a rozvodné skříně k výtažníkům.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Umístění podzemního elektrokabelu propojující nové rozvaděče nově umístěné u výtažníků

Název projektu: Provzdušňovací systém na sádky HS01 – II. etapa

Popis projektu: Pořízení dmychadlového soustrojí s aeračními elementy a příslušenstvím
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení vybavení pro welfare ryb na sádkách

Název projektu: Čelní nakladač

Popis projektu: Pořízení nového stroje k rybníkářské činnosti
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Pořízení nového stroje namísto stroje starého

Název projektu: Hliníkové bedny na ryby II

Popis projektu: Pořízení 15 ks hliníkových beden na ryby
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Pořízení beden hliníkových včetně provzdušňovacího systému

Název projektu: Rybářské vybavení

Popis projektu: Pořízení vybavení pro rybníkářskou činnost
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Nákladní automobil do 3,5 tuny, lodní motor a 8 ks skluzů plastových

Název projektu: Vozidla nákladní do 3,5 tuny.

Popis projektu: Pořízení 2 ks vozidel nákladních do 3,5 tuny. Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.
Výsledek projektu: Pořízení 2 ks vozidel nákladních určených pro rybníkářskou činnost.

Název projektu: Vybavení pro zpracovnu.

Popis projektu: Pořízení myčky udírenských hůlek a myčky na přepravky vč. otočného modulu Cíl projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit Výsledek projektu: Pořízení vybavení pro zpracovnu

Název projektu: Chladírenská vitrína na prodejnu.

Popis projektu: Pořízení nového chladícího zařízení na prodejnu ryb Cíl projektu: Rozšíření možností a příjmů podnikatelů v akvakultuře a další formy podnikání úzce spojené s produkční činností v akvakultuře
Výsledek projektu: Pořízení vybavení na prodejnu ryb.

Název projektu: Modernizace nemovitosti – Oprava střechy garáže

Popis projektu: Oprava střechy v nevyhovujícím stavu Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury Výsledek projektu: Výsledkem projektu je nová střecha vyhovující bezpečnostním podmínkám

Název projektu: Přívod NN od trafostanice mlýn Sedlec k Novému rybníku

Popis projektu: Přívod nízkého napětí k Novému rybníku Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury Výsledek projektu:Využití přípojky v době lovení ryb

Název projektu: Automobil nad 12 tun s příslušenstvím

Popis projektu: Nákladní automobil, nosič kontejnerů, přepravník krmných směsí, kontejnerová plošina, kontejner na přepravu písku, obilí, monoblok čtyřbednový Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury Výsledek projektu: Pořízení nového vozidla nad 12 tun včetně příslušenství

Název projektu: Rybářské vybavení

Popis projektu: Pořízení lodního motoru, plovoucího čerpadla, sítě vrhací, nevodu, zařízení pro úpravu vody Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury Výsledek projektu: Pořízení vybavení k rybníkářskému účelu

Název projektu: Rybářské vybavení

Popis projektu: Pila, křovinořez, čerpadlo, aerátory, kamerový systém, vozík za auto Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury Výsledek projektu: Pořízení vybavení k rybníkářskému účelu

Název projektu: Rybářské vybavení II.

Popis projektu: Lodní motor, lodě vyplavovací a rybářská pramice, váha, prubní plot, vatka Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury Výsledek projektu: Pořízení vybavení k rybníkářskému účelu

Název projektu: Sací bagr

Popis projektu: Pořízení nového sacího bagru pro odbahňování rybníků Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury Výsledek projektu: Pořízení vybavení k rybníkářskému účelu

Název projektu: Oprava sádek v Jaroslavicích

Popis projektu: Rekonstrukce na sádkách v Jaroslavicích Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury Výsledek projektu: Oprava sádekvčetně přívodu vody, oplocení, osvětlení, zpevněných ploch

Název projektu: Udržovací práce na střechách v areálu ve Velkém Dvoře

Popis projektu: Jedná se o udržovací práce a stavební úpravy na 2
střechách budov ve Velkém Dvoře.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Název projektu: Vybavení k rybníkářskému účelu

Popis projektu: Pořízení auta do 3,5 tuny, dmychadlové soustrojí s
příslušenstvím, lodní motor, pila motorová, čerpadlo plovoucí, přívěs
sklopný.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Název projektu: Příjmy z prodeje živých ryb

Popis projektu: Kompenzace snížených příjmů z prodeje živých ryb z vlastní výroby.
Cíl projektu: Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdravía bezpečnosti.
Výsledek projektu: Dotace bude využita v podniku akvakultury, např. na chov ryb, na mzdy,..

Název projektu: Příjmy z prodeje zpracovaných ryb

Popis projektu: Kompenzace snížených příjmů z prodeje zpracovaných ryb a výrobků z ryb.
Cíl projektu: Podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh.
Výsledek projektu: Dotace bude využita ve zpracovně ryb např. na zpracování ryb, mzdy,..

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.