Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice +420 519 424 372

Pohořelickýkapr

-Pohořelický kapr, chráněné označení původu

Velmi významného ocenění – chráněného označení původu – v rámci celé EU dosáhl Pohořelický kapr. Proces schvalování trval několik let (2004-2007), až po nařízení Komise (ES) číslo 503/2007 s platností od 29.5.2007, kterým bylo rozhodnuto o zápisu Pohořelického kapra do „Rejstříku chráněných označení původu“.
Takovéto označení může získat pouze vyjímečný a kvalitní produkt, jehož výroba je úzce spjata jak s danou oblastí, tak i bohatou tradicí.
Pohořelický kapr se vyznačuje výbornými růstovými schopnostmi, exteriérovou vysokohřbetostí a výbornou zmasilostí. Rybí svalovina vyniká pevnou konzistencí, růžovou až červenou barvou, čerstvou rybí vůní a jemnou typickou rybí chutí. Pro produkci meziliniových hybridů kapra je jako jedno z rodičovských plemen využíván i Pohořelický lysec, který je zařazen do genových zdrojů ČR.
Vyjímečná kvalita Pohořelického kapra je dána jak dodržováním správné výrobní praxe, tak i jedinečnými půdními a klimatickými podmínkami jižní Moravy.
Vzhledem k tomu, že chov kapra je založen na využití přirozené potravy pouze s doplňkovým přikrmováním kvalitními obilninami z místních zdrojů, je Pohořelický kapr bioproduktem s velmi vysokou kulinářskou i konzumní hodnotou. Spotřebitel tak získává v Pohořelickém kaprovi nejen záruku původu, ale i garanci vysoké jakosti výrobku jak v chuti, tak ve výživové hodnotě.
Vedle chráněného označení původu v rámci EU byla výrobkům z Pohořelického kapra udělena národní značka kvality KLASA a Zlatá Chuť jižní Moravy.