Amurský Lysec Pohořelice

Rybníkářství Pohořelice, a.s.

Po několika desítkách let se opět rozrostla rodina kapřích plemen chovaných v České republice o nové plemeno kapra – Amurského lysce.

Toto nové plemeno kapra bylo vyšlechtěno ve dvou liniích – pohořelické a vodňanské. Lze bez nadsázky říci, že dané nové plemeno bylo vyšlechtěno na objednávku rybářského provozu. Již pěknou řádku let světem rybářských producentů křižuje strašák v podobě KHV (virové onemocněnní) a bylo nutno se této hrozbě adekvátním způsobem postavit. Existuje řada špičkových a vysoce užitkových plemen kapra, ale vysoká užitkovost je u nich vykoupena vyšší vnímavostí vůči původcům onemocnění a zhoršeným chovatelským a produkčním podmínkám vnějšího prostředí.

U lysých plemen kapra je tento negativní efekt ještě výraznější. Řešením byl „návrat ke kořenům“, kdy hlavní vizí bylo posílit nespecifickou odolnost chovaných ryb při zachování přiměřených užitkových vlastností. Podobný počin byl realizován v druhé polovině minulého století na území bývalého Svazu sovětských socialistických republik, kde ruští chovatelé vyšlechtili nové šupinaté plemeno Ropšínského kapra, jež zásadním způsobem ovlivnil chov kapra z pohledu dopadu jarní viremie kaprů.

V okruhu „otců nového plemene“ bylo rozhodnuto, že nově šlechtěné plemeno bude lysé. Jednak z důvodu patriotizmu k „vlajkovému“ plemeni firmy – Pohořelskému lysci (chovné hejno je zařazeno do genových zdrojů České republiky), tak i z důvodu komerčních – po lysých rybách (kaprech) byla, je a bude poptávka. Pro syntézu nového plemene jako rodičovské linie byly vzaty Pohořelický lysec (v mateřské pozici) a Amurský sazan (v otcovské pozici). Plemeno Amurského sazana (kterého naše firma chová rovněž v čisté formě) bylo vybráno cíleně právě kvůli velmi vysoké nespecifické odolnosti a vitálnosti tohoto plemene.

Po mnoha letech šlechtitelských prací v naší firmě bylo chovatelské úsilí korunováno úspěchem, podařilo se vyšlechtit kapra, jež úspěšně přenáší požadované fyziologické vlastnosti na potomstvo, má vysoké přežití potomstva a zároveň dosahovaly požadovaných užitkových vlastností. Tyto chovatelské cíle byly ověřeny ve spolupráci s Fakultou rybářství a ochrany vod Jihočeské university. Zrod nového plemene kapra se dostal do své finální fáze, jímž bylo úřední uznání nového plemene. Rozhodnutím Ministerstva zemědělství č.j. : 65078/2014-MZE-17211 ze dne 14.10.2014 bylo nové plemeno kapra Amurského lysce definitivně uznáno ve dvou chovaných liniích – pohořelické a vodňanské.

Kterými chovnými vlastnostmi lze nové plemeno Amurského lysce pohořelice definovat?

• Velmi vysokou nespecifickou odolností vůči chorobám.
• Vysokým přežitím potomstva.
• Vysokou tolerancí (odolností) vůči vnějším podmínkám chovného prostředí.
• Vynikajícími užitkovými vlastnostmi plemene. (ukázka finálních kříženců viz. foto)

Jedním z duchovních otců nového plemene je bývalý hlavní zootechnik firmy pan Jan Ošanec.