Nová rybí líheň ve Velkém Dvoře

Rybníkářství Pohořelice, a.s.

Rok 2017 byl novodobým milníkem v chovu ryb u firmy Rybníkářství Pohořelice a.s. .Vše bylo vsazeno na jednu kartu, jednosměrnou cestu z níž nebylo cesty zpět.

Tato cesta začala o několik let dříve a datum 1.7.2017 bylo jen takovým očekávaným pokynem ke startu. V tento den bylo „předáno staveniště“ ke stavbě nové rybí líhně, jíž musela vyklidit místo dosavadní stará líheň. Bourání staré líhně bylo onou jednocestnou výhybkou, od tohoto okamžiku již nebylo kam se vrátit.

 

O projektu nové rybí líhně se mluvilo již hodně let, realizaci líhně nové brzdilo několik pádných ALE. Na tento typ staveb neexistuje v rámci celé České republiky jediný projektant, staveb tohoto určení se staví naprosté minimum a každá stavba je limitována, či spíše svázána, řadou jedinečných místních faktorů (zdroje vody, zvyklosti provozu a personálu, produkčním cílem, …). Je zde nejistota ve volbě technologického vybavení a vůbec celé koncepce stavby. Žádný rybníkářský subjekt si nemůže dovolit v líhňařské sezoně produkční výpadky, vždyť šance na nápravu chyb často může přijít až za jeden rok. Jak a odkud nahradit vzniklý produkční výpadek? Je třeba učinit rozhodnutí – jen modernizovat stávající stav a nebo zavádět i technologické inovace? Lze každý krok domyslet až do konce? Bude možno měnit projekt již ve fázi stavby – realizace a nebo až ve fázi provozu? Teoreticky to možné bude, prakticky možná (či spíše snad), zvláště je-li stavba vázána na využití dotačních prostředků. Lze se spolehnout na korektní přístup dodavatele stavební části projektu, dodavatele technologií a na to vázaný naplánovaný časový harmonogram stavby?

 

Stavba nové rybí líhně byla realizována – financována za využití dotačních prostředků z OP Rybářství 2014 – 2020, celkové náklady na akci dosáhly 28 mil. Kč, z čehož 18 mil. Kč bylo hrazeno z vlastních zdrojů a 10 mil. Kč bude hrazeno ze zdrojů dotačních. Jako hlavní dodavatel stavby uspěla ve výběrovém řízení firma Stavos a.s. z Brna. Termín ukončení stavby byl stanoven na 15.2.2018 s tím, že první měsíc by měl být objekt nové líhně ve zkušebním provozu.

Dnes lze již nahlas vyslovit i to, že byla připravena alternativa výtěru a inkubace jiker štiky i v provizorních podmínách mimo prostory budované rybí líhně. Zkušebním provozem je vlastně celá výtěrová sezona 2018, během níž se obsluha rybí líhně učí všechny „záludnosti“ objektu a použitých technologií. Po ukončení první výtěrové sezony bude možno hodnotit funkčnost jednotlivých technologií i celého provozu, skládajícího se ze dvou generačkových a dvou líhňařských okruhů a navazující žlabovny.

Otázku, jak bude nový objekt rybí líhně fungovat, pravdivě zodpoví až samotná praxe a čas.

Kolaudace novostavby rybí líhně proběhla dne 3.5.2018, dne 11.5.2018 proběhlo oficiální otevření objektu a dne 17.5.2018 byla návštěva vybudované rybí líheň jedním z bodů výjezdního zasedání monitorovacího výboru OP Rybářství 2014 – 2020 na jižní Moravu.