Pod mlýnem u Sedlece

POZOR ZMĚNA – od 1.7.2024 – platba za povolenku pouze bezhotovostně (online nákup nebo platba kartou na místě)

 

 Start nové sezóny od 30.3.2024
pondělí 1.4. 2024 bude mimořádně otevřeno

Uzavření areálu rybníku Pod mlýnem 2024

Z důvodu konání soukromé akce pro uzavřenou společnost bude areál rybníku Pod mlýnem uzavřen v těchto dnech :

 • sobota 27.04. 2024
 • sobota 01.06. 2024
 • pátek 27.09. 2024
 • neděle 09.06. – pondělí 10.06.2024

Všem zájemcům o sportovní rybolov se za uzavření areálu předem omlouváme a věříme, že Vám budeme moci poskytnout příjemné rybářské zážitky i v jiných  dnech. Děkujeme za Vaše pochopení a respektováním uzavření areálu. „

Rybníkářství Pohořelice, a.s.

Podmínky lovu ryb udicí na rybníce Pod mlýnem u Sedlece r.2024

V roce 2024 je možno koupit povolenky jak fyzicky na místě  (od 1.7.2024 platba pouze kartou),

tak on-line na odkazu :

povolenky.rybnikarstvipohorelice.cz

 

 1. V rybníce je smíšená obsádka s  velkým podílem trofejních ryb (kapr, amur, sumec).

Obsádka rybníka je průběžně doplňována v průběhu celé sezóny.

 1. Areál rybníku Pod mlýnem je zpřístupněn pro provozování rybolovu ve dnech úterý – neděle :

 • od 1.4. do 31.8. v době od 6.00 hod do 20.00 hod
  od 1.9. do 31.10. v době od 7:00 hod do 19:00 hod (Termín ukončení provozu bude upřesněn nejpozději do 30.9. na webových stránkách www.rybnikarstvipohorelice.cz)

 • V pondělí je areál uzavřen

 • Doba lovu = doba pobytu v areálu, tj. areál bude otevřen v 6.00 (7:00) hod. a uzavřen bude ve 20.00 (19:00) hod..

 1. Ceny jednotlivých variant pověření k lovu ryb jsou stanoveny dle platného ceníku ve variantě s ponecháním ryby a nebo bez ponechání ryby („chyť a pusť“).

 1. Varianta s ponecháním ryby umožňuje si přisvojit 1 ks ulovené ryby libovolného druhu a hmotnosti – mimo omezení uvedené v bodě 18) těchto podmínek. Do úlovku se nezapočítává karas stříbřitý.

 2. Na rybníce je stálá obsluha – prodej pověření k lovu ryb je zajišťován přímo na  místě v areálu stálou službou.

 3. Při koupi pověření k lovu lovec obdrží i podmínky rybolovu, jež se dobrovolně zavazuje respektovat.

 4. Rybolov je povolen maximálně na dva rybářské pruty po jednom návazci.

 5. Při lovu na nástrahu živočišného původu platí přísný zákaz používání víceháčků (dvojháčků a trojháčků).

 6. S ulovenými rybami je lovec povinen zacházet šetrně,mít potřebné pomůcky k rybolovu a používat návnady a nástrahy dle pravidel uvedených v „bližších podmínkách rybolovu“ pro svazové revíry (MRS). Při každé manipulaci s rybou na břehu musí být použita mokrá podložka.

 7. Ve vezírku se smí uchovávat pouze ryba, jíž si lovec v rámci pravidel ponechá nebo ta, kterou si chce koupit (Lze pouze při pověření k lovu ve variantě s ponecháním ryby. V případě úmyslu ponechání si ulovené ryby je třeba tuto skutečnost ihned vyznačit do pověření k lovu včetně uvedení druhu a velikosti dané ryby). Vezírek s případným úlovkem bude umístěn v bezprostřední blízkosti lovce a bude viditelně označen.

 8. Možnost odkoupení ulovených ryb nad rámec stanovený v ceně povolenky – ceník ryb je k dispozici u obsluhy – netýká se trofejních ryb.

 9. V areálu je přísně zakázáno rozdělávat oheň mimo místa k tomu určenému a používat stany. Areál je součástí Chráněné krajinné oblasti Pálava. Lovec je povinen na svém stanovišti udržovat pořádek a čistotu.

 10. Parkování vozidel je umožněno přímo na parkovišti v areálu.

 11. Dále je nabízena možnost :

 • základní občerstvení za úplatu

 • ubytování ve srubech přímo v areálu – cena za pronájem srubu dle platného ceníku

 1. Při kontrole obsluhou je lovec povinen ukázat vezírek s úlovkem ke kontrole.

 2. Při odjezdu z areálu je obsluha oprávněna prohlížet zavazadlové prostory aut, včetně zavazadel.

 3. Vjezd k rybníku je povolen pouze k vyložení věcí, k naložení použijte dvojkolku jež je k dispozici u obsluhy.

 4. OMEZENÍ – do vody se vrací zpět ryby, které dosáhnou celkové délky těla:

sumec velký – 170 cm a více

kapr obecný – 70 cm a více

amur bílý – 80 cm a více

ostatní dravá ryba se vrací zpět do vody!

NABÍDKA – možnost odkoupení si uloveného sumce velkého v míře od 170 cm a výše za

(dodatek k bodu č.10) paušální cenu 3.000,-Kč vč. DPH.

Délka těla ryby se měří od začátku hlavy (u kapra např. od začátku rypce) až ke konci ocasní ploutve.

 1. Fotografování ulovených trofejních ryb je možné pouze bezprostředně po jejich ulovení. Po vyfotografování musejí být ryby okamžitě s náležitou opatrností puštěny zpět do rybníka. Jakékoli přechovávání ulovených trofejních ryb pro vyfotografování v následném časovém období není přípustné a tento způsob manipulace s trofejními rybami bude posuzován jako pokus o jejich krádež. Za takové chováni bude viníkovi okamžitě zadrženo povolení k lovu s následným vykázáním z areálu.

 2. Nedodržení výše stanovených podmínek bude postihováno odebráním povolenky i případného úlovku, a to bez náhrady.

 3. Další informace Vám rádi poskytneme na mob. 724 065 036.