Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice +420 519 424 372

RevírVN TĚŠETICE

RevírVN TĚŠETICE

Podmínky lovu ryb udicí na ÚN Těšetice pro rok 2019

Pro rok 2019 vyhlašujeme soutěž o nejhodnotnější úlovek dravé ryby dosažený tímto způsobem lovu. Nebudou hodnoceny jen rozměry úlovku, druh ryby, ale i kvalita a kompozice fotky. Fotky přiihlášené do soutěže prosím zašlete na emailovou adresu – vavrina@rybnikarstvi-pohorelice.cz – vyhodnocení soutěže proběhne v polovině prosince a vítězné fotky budou uveřejněny na www stránkách firmy.

Lov ryb udicí je na této nádrži možný při dodržení následujících podmínek :

 1. Rybolov je zde možné provozovat denně :

  • od 1.4. do 31.8. v době od 6.00 hod. do 21.00 hod.

  • od 1.9. do 30.11. v době od 6.00 hod. do 19.00 hod.

 2. Cena pověření k lovu ryb činní :

 • denní pověření – 400,-Kč

 • týdenní – 1200,- Kč

 • měsíční pověření – 1 800,-Kč

 • roční pověření – 7 000,-Kč – prodej ročních pověření se uskutečňuje pouze na středisku firmy v Jaroslavicích u p. Kozlíka a p. Kružíka.

V ceně pověření je zahrnut 1 ks zde uloveného a ponechaného vyjmenovaného druhu ryby (kapr, amur, štika, candát, sumec), bílá ryba – cejn, plotice, perlín se do denního úlovku nezapočítávají. V ceně denní povolenky je též zahrnuto povolení k vjezdu k nádrži ze strany od Těšetic. K týdenní, měsíční nebo roční povolence je třeba si toto povolení předem zakoupit na Obecním úřadu v Těšeticích.

 1. Ve vezírku se smí ponechat pouze ta ryba, kterou má lovec v úmyslu si v rámci pravidel ponechat. Ve vezírku může být maximálně 1 ks vyjmenovaného druhu ryby. V průběhu lovu je zakázáno měnit již „zasakovanou“ rybu za jinou. Vezírek s případným úlovkem bude umístěn v blízkosti lovce a viditelně označen.

 2. V nádrži je smíšená obsádka kapra, býložravých ryb (amur, tolstolobik) a ryb dravých.

 3. Rybolov je povolen maximálně na dva rybářské pruty, každý po jednom návazci. Používání víceháčků (dvojháčků a trojháčků) je zakázáno, vyjma lovu přívlačí.

 4. Rybolov je povolen jak ze břehu nádrže, tak i z vodní hladiny z plavidel – tzv. „boatů“. V sezoně 2019 je na nádrži v Těšeticích nově povolen lov dravých ryb pomocí tzv. „belly boatů a U-boatů“. Pro tento nový způsob lovu je vyčleněn úsek od přítoku podél pravého břehu nádrže a kolem hráze – v terénu vyznačeno plovoucími bójkami – opuštění tohoto prostoru a vstup do vody mimo tento prostor je přísně zakázán. Pro vstup do vody je možno využít těleso hráze a nebo oblast přítoku. Při lovu tímto způsobem je povolena pouze přívlač s umělou nástrahu. Lov mimo vyhrazený prostor a rušení rybářů lovících na levém břehu nádrže je zakázáno. Rovněž lovící ze břehu musí lovit ve vyhrazeném prostoru a lovem nezasahovat do prostoru pro lov z boatů.

 5. Zájemci o rybolov si mohou povolenku zakoupit u :

  • pana Valeny Josefa, Těšetice č.p. 124, předposlední dům po pravé straně ulice směrem k nádrži, tel 604 781 201

  • v prodejně rybářských potřeb – pan Dočkal Karel, Pražská 15, Znojmo

Po-Pá 8.00-17.00 hod.

So 8.00-12.00 hod.

tel. 515 221 355, 605 734 933

  • v prodejně rybářských potřeb – paní Ivana Vaňková, Masarykovo náměstí 326/4, Znojmo

Po-Pá 9.00-16.30 hod.

So 9.00-11.30 hod.

tel. 731 486 762

 1. na středisku firmy v Jaroslavicích – u pana Kozlíka, tel. 602 173 197, nebo u pana Kružíka, tel. 725 825 959

 2. Lovec obdrží od prodejce pověření k lovu ryb, včetně pravidel rybolovu.

 3. S ulovenými rybami je lovec povinen šetrně zacházet, mít potřebné doplňky k rybolovu (podběrák, vyprošťovač háčků, vezírek) a používat běžné návnady.

 4. Lovec je povinen na svém lovném místě udržovat pořádek a čistotu. Je přísně zakázáno rozebírat nebo jiným způsobem poškozovat břehové opevnění nádrže.

 5. V okolí nádrže je přísně zakázáno stanování, rozdělávání ohňů a čištění ulovených ryb.

 6. Parkování vozidel je zakázáno na hrázi a louce pod hrází.

 7. Lovec je při kontrole povinen na vyzvání předložit pověření k lovu ryb. Kontrolu lovících osob provádějí pracovníci Rybníkářství Pohořelice a.s. nebo jimi pověřené osoby.

 8. V případě porušení těchto podmínek bude lovícímu na místě odebrána povolenka k lovu i případný úlovek bez náhrady. V případě porušení bodu 3) těchto podmínek (ponechání si více kusů ulovených ušlechtilých ryb)bude věc předána k řešení Policii ČR jako trestný čin pytláctví dle § 178) trestního zákona.