Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice +420 519 424 372

Publicitaprojektů z OP Rybářství 2014-2020

Publicitaprojektů z OP Rybářství 2014-2020

Název projektu: Automobil nad 12 tun a bedny na ryby
Popis projektu: Pořízení nákladního automobilu a plastových beden na ryby
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení nového rybářského vybavení pro náročnou rybníkářskou práci.

Název projektu: Lodě a lodní motory
Popis projektu: Pořízení lodí ocelových, duralových a lodních motorů
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení nového rybářského vybavení pro náročnou rybníkářskou práci.

Název projektu: Pračka ryb a váha na ryby
Popis projektu: Pořízení 1 ks pračky ryb a 1 ks váhy etiketovací
Cíl projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit
Výsledek projektu: Dojde ke zlepšení bezpečnosti, hygieny a pracovních podmínek

Název projektu: Rybářské vybavení
Popis projektu: Pořízení oximetrů, tlakového čističe a kamerových systémů
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Pořízením nového rybářského vybavení se zlepší pracovní podmínky v provozu.

Název projektu: Zásobník krmiva
Popis projektu: Silo na zrniny o kapacitě 300 tun
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je zajištění dostatečných a kvalitních skladovacích kapacit pro dlouhodobé přechovávání krmného obilí.

Název projektu: Seřezávačka hlav a kuchačka pstruha
Popis projektu: Pořízení 1 ks kuchačky na pstruha a 1 ks seřezávačky hlav
Cíl projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit
Výsledek projektu: Dojde ke zlepšení bezpečnosti, hygieny a pracovních podmínek.

Název projektu: Distribuční vozidlo malé
Popis projektu: Pořízení malého distribučního vozidla do 3,5 tuny
Cíl projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit
Výsledek projektu: Zlepšení bezpečnosti, hygieny a pracovních podmínek.

Název projektu: Šoková mrazírna
Popis projektu: Využití při výrobě mražených rybích výrobků k rychlému a hlubokému zamrazení
Cíl projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit
Výsledek projektu: Zlepšení bezpečnosti, hygieny a pracovních podmínek.

Název projektu: Metaldetektor
Popis projektu: Pořízením dojde k minimalizaci rizika kontaminace výrobku
Cíl projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit
Výsledek projektu: Zlepšení bezpečnosti, hygieny a pracovních podmínek.

Název projektu: Kontejnery, přívěs, vlek
Popis projektu: Pořízení 2 ks kontejnerů, 1 ks přívěsného vozíku a 1 ks vlečky za traktor
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude pořízení nového rybářského vybavení pro rybníkářskou činnost.

Název projektu: Rybářské vybavení
Popis projektu: Pořízení 8 ks aerátorů
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Pořízení rybářského vybavení pro rybníkářskou činnost.

Název projektu: Auto do 3,5 tuny
Popis projektu: Pořízení 1 ks dopravního prostředku pro rybníkářskou činnost
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Zlepší se pracovní podmínky zaměstnanců a dojde ke zvýšení efektivity práce.

Název projektu: Rekonstrukce na sádkách I
Popis projektu: Bourací práce a rekonstrukce obvodových stěn a rozvodů vody
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude modernizace rybochovných zařízení.

Název projektu: Rekonstrukce na sádkách II
Popis projektu: Postupná rekonstrukce sádek navazující na předchozí
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je zabezpečení sádek.

Název projektu: Rybí líheň
Popis projektu: Bourací práce a výstavba nové líhně ryb
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je nová líheň.

Název projektu: Vybavení stánků pro prodej ryb
Popis projektu: Pořízení 20 ks beden (kádí) do prodejních stánků s rybami
Cíl projektu: Rozšíření množství a příjmů podnikatelů v akvakultuře o další formy podnikání úzce spojené s produkční činností v akvakultuře
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je vybavení stánků bednami pro prodej ryb.

Název projektu: Automobil do 3,5 tuny
Popis projektu: Pořízení vozidla pro obsluhu rybníků, přepravu materiálu, nářadí, rybářského vybavení
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení nového vozidla určeného k rybníkářské činnosti.

Název projektu: Rybářské sítě
Popis projektu: Pořízení nových rybářských sítí
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem je pořízení nového rybářského vybavení.

Název projektu: Vysokozdvižný vozík
Popis projektu: Pořízení vysokozdvižného vozíku s nosností nad 2 tuny
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem je pořízení nového vozíku.

Název projektu: Lodě a rybářské vybavení
Popis projektu: Pořízení vybavení pro rybníkářskou činnost
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení rybářského vybavení.

Název projektu: Zásobníky krmiva
Popis projektu: Pořízení 4 ks zásobníků krmiv do 15 tun
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Pořízení 4 ks zásobníků krmiv k dlouhodobému skladování zrnin ke krmení ryb.

Název projektu: Provzdušňovací systém na sádky – I. etapa
Popis projektu: Pořízení 2 ks dmychadlových soustrojí s aeračními elementy a příslušenství
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení vybavení důležité pro welfare ryb.

Název projektu: Modernizace nádvoří ve Velkém Dvoře
Popis projektu: Modernizace nádvoří
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je nově opravená manipulační plocha na našem hospodářském středisku HS 01.

Název projektu: Vysokotlaký čistící stroj
Popis projektu: Pořízení mycího stroje pro středisko Mušov
Cíl projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je dodržení vyšší úrovně hygieny zpracovatelského provozu.

            

 

eu